Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!
Containers op terminal

Congestie en oorlog in Oekraïne laten hun effecten serieus merken

Datum 14 juli 2022

In de afgelopen weken hebben we u geïnformeerd over de toenemende congestie en terminalbezetting in de zeehavens. We zien nu dat de productiviteit op verschillende terminals steeds verder in de knel komt en ook de beschikbare capaciteit bij depots staat stevig onder druk.

Congestie zeehavens

Zowel het inleveren als uithalen van volle en lege containers in de zeehavens wordt steeds lastiger. Voor volle containers geldt simpelweg dat zeeboten niet kunnen laden als ze niet eerst hun lading kunnen lossen. De hoge stackbezetting zorgt ervoor dat de enorme hoeveelheid containers die met de grootste klasse zeeboten wordt aangevoerd met een zeer lage snelheid gelost kan worden afhankelijk van de beschikbare ruimte. Van verschillende terminals hebben wij informatie ontvangen dat de dwelltimes van volle containers zijn verdubbeld naar minimaal 12 dagen.

Het uithalen en lossen van volle containers levert steeds meer problemen op als na lossing de lege containers nergens ingeleverd kunnen worden omdat de depots vol zijn en er niet wordt afgevoerd naar bijvoorbeeld Azië. We zien het aantal lege containers van bepaalde rederijen sterk toenemen en adviseren dan ook om met rederijen te bespreken welke faciliteit zij bieden om containers wel in te kunnen leveren. Of te vrijwaren van mogelijke detentionkosten als er geen beschikbare locatie geboden wordt.

Voor volle containers die langere tijd in opslag moeten bieden wij de mogelijkheid om in Cuijk gebruik te maken van ons extern opslagterrein. Voor export raden wij sterk aan te overwegen om “Inland CY” te boeken. Of de mogelijkheid op te vragen bij de rederij voor een release van lege containers vanuit de hoeveelheid lege containers die nog bij ons staat. Voor informatie over deze faciliteiten kunt u bij onze salesafdeling terecht: sales@vanberkellogistics.nl

Beperkte capaciteiten intermodaal product

Onder invloed van de toegenomen congestie staat ook de beschikbare scheepvaartcapaciteit erg onder druk. Daar zijn een aantal factoren bijgekomen die te relateren zijn aan de oorlog in Oekraïne. Allereerst zijn in Duitsland de kolencentrales weer opgestart omdat er afgeschaald is op gasgestookte centrales. Dit veroorzaakt een enorme stijging van de vraag naar binnenvaartschepen. Daarnaast zijn er lage waterstanden. Onder deze invloeden zijn de tarieven voor binnenvaartschepen in de afgelopen weken extreem gestegen. Deze ontwikkeling raakt ook schepen die actief zijn in het vervoer van containers in het binnenlandse netwerk omdat veel van deze schepen ook geschikt zijn om kolen te varen. Daarnaast is door verminderde beschikbaarheid van Oost-Europese bemanning het aanbod van schepen teruggelopen. Tegelijkertijd is er op de Donau een enorme behoefte aan scheepsruimte om graan te varen uit Oekraïne. Het graan wordt over land aangevoerd en vervolgens opgeslagen en vervoerd in binnenvaartschepen. Grote hoeveelheden binnenvaartschepen en duwbakken worden op dit moment verkocht aan o.a. Roemenië om dit werk te gaan verrichten.

Om onze huidige vloot op peil te houden en eventueel te kunnen uitbreiden moeten we vanaf 1 augustus fors hogere prijzen gaan betalen. Dit leidt er toe dat wij met ingang van 1 augustus een emergency surcharge gaan heffen over elke volle container die vanaf die datum nog vervoerd moet worden. De hoogte van deze toeslag is € 30,00 per volle container.

Onze inschatting is dat dit vooralsnog toereikend moet zijn. We behouden ons wel het recht voor dit op een later moment aan te passen als de marktomstandigheden daarom vragen. We kiezen er bewust voor om deze kosten als een emergency surcharge door te belasten zodat dit ook weer kan worden afgebouwd als de markt zich herstelt.

Capaciteit terminals en trucking

Op onze eigen terminals zijn we nog steeds in staat om dagelijks de hoeveelheden moves te verwerken en schepen en trucks voldoende af te handelen. Maar ook hier groeit de druk op beschikbare ruimte. We moeten steeds meer maatregelen nemen voor volle containers die lang blijven staan of lege containers die niet kunnen worden terug geleverd aan een depot van de rederij in de zeehaven. De capaciteit van onze truckvloot komt echter steeds verder onder druk te staan. Met onze eigen regionale vloot zijn wij nog steeds in staat om alle containers te laden of te lossen die van of naar onze eigen inland terminals worden gereden. Als de vraag naar zeehaventrucking te groot is betekent dat minder capaciteit voor laden en lossen en dat betekent dus ook dat we zeer terughoudend zijn in het inzetten van onze regionale vloot voor zeehaventrucking. De beschikbaarheid is vooraf niet in te schatten of te garanderen en wordt per dag bepaald aan de hand van het aantal regionale ritten.

In deze moeizame marktomstandigheden leggen wij de focus op het belang van de lading en stellen wij ons open voor initiatieven van uw kant om bij te dragen aan het aanbod aan zeehaventrucking als dit urgent is. Voor vragen en overleg kunt u contact opnemen met onze salesafdeling: sales@vanberkellogistics.nl

Contact
A
Marconiweg 3-5
5466 AS Veghel
Onze locaties