Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!

Voorwaarden

Reglementen en voorwaarden Van Berkel Groep Hieronder vindt u de algemene voorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden en het acceptatiereglement van Van Berkel Groep.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden en het acceptatiereglement van Van Berkel Groep en haar divisies.

Algemene voorwaarden

Van Berkel Landschap & Infra BV / Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV / Van Berkel Bouwstoffen & Transport BV

Op al onze mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Van Berkel Groep van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17178013 per 15 januari 2019. De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen, downloaden en printen.

Van Berkel Logistics BV

Op al onze mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden zijn de Intermodale Barge Voorwaarden van de Vereniging van Inland Terminal Operators (VITO) van toepassing. Download hier de Vitovoorwaarden.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Van Berkel Landschap & Infra BV / Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV / Van Berkel Bouwstoffen & Transport BV

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Van Berkel Groep van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17178013 per 25 augustus 2020. De algemene Inkoopvoorwaarden zijn hier te raadplegen, downloaden en printen.

Acceptatiereglement

Van Berkel Landschap & Infra BV / Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV / Van Berkel Bouwstoffen & Transport BV / Van Berkel Logistics BV

Het Acceptatiereglement Van Berkel Groep heeft betrekking op de volgende verwerkingsmethoden: groenrecycling, puinrecycling, houtrecycling, grondbank, op- en overslag bulkstoffen en de sorteerinrichting. Het acceptatiereglement kunt u hier raadplegen, downloaden en printen.

Contact
A
Marconiweg 3-5
5466 AS Veghel
Onze locaties